Vážení kolegové,

tradiční podzimní Socioduatlon letos bohužel z technických důvodů nejsme schopni zorganizovat. Jako náhradu chystáme na některý z jarních víkendů (konec dubna – konec června) závod ve stylu Spartan Race pro klienty a pomáhající pracovníky, který bude sestávat z běhu a plnění různých úkolů na jednotlivých stanovištích. Závod se bude konat přímo v okolí našeho zařízení v Brně na ulici Celní 15/3 a budeme rádi, když nám zachováte svoji přízeň a zúčastníte se.

Azylový dům
pro mladistvé (AD I)
Azylový dům
pro mladé dospělé (AD II)
Dům na půl cesty
Nízkoprahový klub
Kumbál

DŮM NA PŮL CESTY

KDO JSME:

Ubytovací zařízení, které pomáhá mladým lidem zvládnout přechod z ústavní výchovy nebo z péče jiné instituce do samostatného života.

PRO KOHO TU JSME:

O naše služby mohou požádat osoby ve věku od 18 do 26 let, které nemají patřičné rodinné zázemí a byly před dosažením zletilosti odkázány na některou instituci pro péči o děti a mládež (dětský domov, výchovný ústav, pěstounská péče atp.), nebo které byly propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody, případně ochranné léčby.

SLUŽBY NEMŮŽEME POSKYTNOUT:

CO NABÍZÍME:

CO POŽADUJEME:

Podmínkou pobytu je aktivní účast na řešení vlastních sociálních problémů.

CENA ZA SLUŽBU:

Cena za jednu noc pobytu je stanovena na 50 Kč. Poplatek za ubytování se hradí předem na celý kalendářní měsíc.

Při podpisu smlouvy hradí uživatel služby v hotovosti poskytovateli jistinu (kauci) ve výši 2000 Kč určenou na úhradu případných zaviněných škod, která se v případě, že není vyčerpána, vrací uživateli dnem ukončení pobytu. V případě finančních potíží uživatele může vedoucí OSPM povolit splátkový kalendář jistiny, první splátka se hradí vždy při podpisu smlouvy a činí 500 Kč.

Příklad: Za měsíc pobytu, který trvá 30 dnů, zaplatí uživatel předem 1500 Kč a splátku jistiny ve výši 500 Kč. Celkem tedy 2000 Kč.

Podrobné informace o službě najdete v sekci dokumenty.

Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207) z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.