Vážení kolegové,

tradiční podzimní Socioduatlon letos bohužel z technických důvodů nejsme schopni zorganizovat. Jako náhradu chystáme na některý z jarních víkendů (konec dubna – konec června) závod ve stylu Spartan Race pro klienty a pomáhající pracovníky, který bude sestávat z běhu a plnění různých úkolů na jednotlivých stanovištích. Závod se bude konat přímo v okolí našeho zařízení v Brně na ulici Celní 15/3 a budeme rádi, když nám zachováte svoji přízeň a zúčastníte se.

Azylový dům
pro mladistvé (AD I)
Azylový dům
pro mladé dospělé (AD II)
Dům na půl cesty
Nízkoprahový klub
Kumbál

AZYLOVÝ DŮM PRO MLADISTVÉ (AD I)

KDO JSME:

Ubytovací zařízení, které poskytuje dočasnou pomoc mladým lidem v sociální nouzi.

PRO KOHO TU JSME:

O služby mohou žádat:

SMLOUVU NELZE UZAVŘÍT U OSOB:

JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME:

CO POŽADUJEME:

Podmínkou pobytu je aktivní účast na řešení vlastních sociálních problémů.

CENA ZA SLUŽBU:

Klienti uhradí v hotovosti poplatek za ubytování ve výši 5 Kč za den. Poplatek za ubytování se hradí vždy na celý kalendářní měsíc a je nevratný (např. v měsíci lednu uhradí vždy částku 155 Kč). Současně s poplatkem za ubytování se složí finanční záloha na škody ve výši 500 Kč za první měsíc pobytu a 100 Kč za každý následující měsíc. Dále má klient možnost stravovat se v zařízení za poplatek 100 Kč denně (30 Kč snídaně, 40 Kč oběd, 30 Kč večeře).

Podrobné informace o službě najdete v sekci dokumenty.

Sociální služba je financována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje“ (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207) z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.